ข้าวเสาไห้ จากภาคกลาง ร่วน เป็นเม็ดๆ หุงขึ้นหม้อ ราคาถูก เหมาะกับการหุงเป็นข้าวสวย ข้าวแกง ราคาประหยัด

48 กก. / 5 กก.