ข้าวเปลือกไก่ สำหรับเลี้ยงไก่ เม็ดใหญ่เหมือนข้าวเปลือกทั่วไป ราคาประหยัด สะอาดที่สุดในโคราช

บรรจุ : 40 กก.

ด้ายสีเหลือง