สินค้าของเรา

ข้าวเจ้า ตราเหรียญทอง ถุงส้ม โรงสีมิตรภาพเซี้ยะตง

ข้าวเจ้าตราเหรียญทอง ถุงส้ม

ข้าวเสาไห้ จากภาคกลาง ร่วน เป็นเม็ดๆ หุงขึ้นหม้อ ราคาถูก เหมาะกับการหุงเป็นข้าวสวย ข้าวแกง ราคาประหยัด

บรรจุ 48 กก. / 5 กก.