ข้าวหอมมะลิ พื้นโคราช บุรีรัมย์ สุรินทร์ แท้ คัดพิเศษ เกรดส่งออก หอม นุ่ม อร่อย

บรรจุ 48 กก. / 15 กก. / 5 กก.

ใหม่ ปี 61/62
เก่า ปี 60/61