ข้าวเจ้าตาแห้ง นาปีโคราชแท้ หุงขึ้นหม้อ นุ่ม ทิ้งไว้เย็นไม่แข็ง เหมาะกับการหุงเป็นข้าวแกง เป็นข้าวเจ้าเกรดดี

บรรจุ 48 กก.