ข้าวเปลือกไก่ สำหรับเลี้ยงไก่ เม็ดเล็กสั้น ไก่กินดี ไม่ติดคอ สะอาดที่สุดในโคราช

บรรจุ : 40 กก. / 30 กก. / 10 กก.

ด้ายสีขาว