ข้าวเหนียว ตราเครื่องบิน ที่สุดของข้าวเหนียวในประเทศไทย ต้องข้าวเหนียวเขี้ยวงู จ.ลำปาง ทำข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยสุดๆ มีที่นี่ที่เดียว

บรรจุ 48 กก.