ข้าวเหนียว ตรามังกรคู่ ถุงเขียว ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน แท้ นุ่มนาน ข้ามวันได้ ขาว คุณภาพดี หวานอร่อยกลมกล่อม

บรรจุ 48 กก.